عشق من و تو

 

رابطه... سيما ياری

همیشه یک هجا ؟
 همیشه یک هجا ؟
حقایق بی شور
 و شورهای دروغین
درست مثل معمای سرد و یخ بسته
که پاسخ آن را
 شنیده ایم از پیش
 به من چه خواهی داد ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۳ - حمیدرضا