عشق من و تو

 

سهل و ممتنع... سيما ياری

هستم و نیستم
قانون عشق همین است
 آن قدر ممتنع که هرگز
 با آن همه تفکر خالص که داشتی
 قادر به شرح قاعده ی آن نبوده ای
توضیح قاعده
 کار فلاسفه است
 کاری به این امور ندارم
 من
تنها همین که شب
با آرزوی بودن تو صبح می شود
 قانون گرم عشق مرا شکل می دهد
 این قدر سهل که هرگز
میدان یک تفکر خالص
 قادر به جذب قاعده ی آن نمی شود

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۳ - حمیدرضا