عشق من و تو

 

شعر و شاعری

شاید کسانی بر این عقیده باشند که آدمی در چنین دورانی بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن است که به سایه عشق و بی خبری بگریزد و بدین کار ناگزیر می باید حدیث نفس شاعران عاشق را سرود خود کند
احمد شاملو 21 مرداد 1344

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢٢ - حمیدرضا