عشق من و تو

 

تا که بودیم نبودیم کسی

تا که بودیم نبودیم کسی

کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند

خفته ایم و همه بیدار شدند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۱ - حمیدرضا