عشق من و تو

 

ای عاشقان عهد کهن... حمید مصدق

نفرینتان به جان من

او را رها کنید

نفرین اگر به دامن او گیرد

نرسم خدا نکرده بمیرد

از ما دوتن به یکی اکتفا کنید

 او را رها کنید

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۱ - حمیدرضا