عشق من و تو

 

از جدایی ها ... حميد مصدق

چگونه باز به ماتم نشست خانه ما
هزار نفرین باد
 به دستهای پلیدی
 که سنگ تفرقه افکند در میانه ما

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۱ - حمیدرضا