عشق من و تو

 

انتظار...محمد حقوقی

دامن باران
 بر دامنه ی کوه
 تا ایستگاه دلی که عاشق توست :
 " مانا "
در خلیج شقایق اش
دقایق گذران
 شانه ی باد
 و دو گیسوی دو سوی دشت :
 "فرق " جاده ای
که با شش ساعت درازاست
 جاده ، اتوبوس را می برد
 و اتوبوس ، تو را
 دامنه ی " چوغا "
 و دامن نسیم
 که در غروب
 چرخ
می خورد
" مانا "
 در گذران دقایق اش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٢۱ - حمیدرضا