عشق من و تو

 

 

يه دل ميگه نرم نرم

يه دلم ميگه برم برم

طاقت نداره دلم دلم

بي تو چي کنم

پيش عشق اي زيبا زيبا

خيلي کوچيکه دنيا دنيا

با ياد توام هر جا هر جا

ترکت نکنم

سلطان قلبم تو هستي تو هستي

دروازهاي دلم را شکستي

پيمان ياري به قلبم بستي

با من پيوستي

اکنون اگر از تو دورم به هر جا

بر يار ديگر نبندم دلم را

سرشارم از آرزو و تمنا

اي يار زيبا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۸/٢٤ - حمیدرضا