عشق من و تو

 

فرشته يا شيطان...پيمان آزاد

هیأت تو به گونه ایست
 که نمی دانم
 فرشته ای یا شیطان ؟
به مواخذه در من می نگری
 که چرا به گونه ی دیگری ؟
فریاد خوان
 محک همه پلیدیهایی
از دوزخ می ایی
 تو را با زیبایی چه کار !
به مرگت ناخرسندم
 به روشنیت دلبسته ام
 که روزی زندان خودباختگی را واگذاری
و عاشقانه
دل به انسان سپاری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٧ - حمیدرضا