عشق من و تو

 

تو کی هستی؟....؟؟

تو کی هستی؟
که دل منو شکستی
تو کی هستی؟
فکر میکنی که کی هستی
که در رو به روی من اینجوری بستی
تو چی هستی
تو کی هستی
تو عجب آدمی هستی
نمیخوام بگم که پستی
تو همونی که میگفتی
پایه قلب من نشستی
اما عهدی رو که بستی
یکدفعه زدی شکستی
بابا تو
بابا تو
بابا تو
آخرش هستی

تو کی هستی؟
که دل منو شکستی
تو کی هستی؟
فکر میکنی که کی هستی
که در رو به روی من اینجوری بستی

تو چی هستی
تو کی هستی
تو عجب آدمی هستی
نمیخوام بگم که پستی
تو همونی که میگفتی پایه قلب من نشستی
اما عهدی رو که بستی
یکدفعه زدی شکستی
بابا تو
بابا تو
بابا تو
آخرش هستی
اگه تو بخوای یک روز پیشم نباشی

یا با یکی دیگه عاشقانه باشی
فکر نکن بدون عشق تو میمیرم
نمیمیرم اما دیگه تورو تحویل نمیگیرم
حالا که اینجا نشستی روبرومی
حالا که شاهد بغض تو گلومی
فکر نکن به اوج قله ها رسیدی
هنوزم که هنوزه آخره خط رو ندیدی
هیچی ندیدی

تو کی هستی؟
که دل منو شکستی
تو کی هستی؟
فکر میکنی که کی هستی
که در رو به روی من اینجوری بستی
تو چی هستی
تو کی هستی
تو عجب آدمی هستی
نمیخوام بگم که پستی
تو همونی که میگفتی پایه قلب من نشستی
اما عهدی رو که بستی
یکدفعه زدی شکستی
بابا تو
بابا تو
بابا تو
آخرش هستی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٧ - حمیدرضا