عشق من و تو

 

بعضی ادمها حتی قدر حيوانات هم نيستن نميدونم چرا؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۸/٩ - حمیدرضا