عشق من و تو

 

رهی معيری

تمنای عاشق

آن را که جفا جوست نمی باید خواست
سنگین دل و بد خوست نمی باید خواست
 مارا ز تو غیر از توتمنایی نیست
از دوست به جز دوست نمی باید خواست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٦ - حمیدرضا