عشق من و تو

 

رهی معيری

ناله بی اثر

ای ناله چه شد در دل او تاثیرت
کامشب نبود یک سر مو تاثیرت
با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک
 ای آه دل شکسته کو تاثیرت ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٦ - حمیدرضا