عشق من و تو

 

من و جوجو

اين شعر و در جواب اينکه چرا  تو رو دوست دارم  اينقدر   با اينکه تو من رو   دوست نداری

می ذارم... من و جوجو

باد با من می گفت :
” چه تهیدستی مرد “
ابر باور می کرد
من در ایینه رخ خود دیدم
و به تو حق دادم
آه می بینم ، می بینم
تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی
من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم
چه امید عبثی
من چه دارم که تو را در خور ؟
هیچ
من چه دارم که سزاوار تو ؟
هیچ
تو همه هستی من ، هستی من
تو همه زندگی من هستی
تو چه داری ؟
همه چیز
تو چه کم داری ؟ هیچ

حمید مصدق

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٥ - حمیدرضا