عشق من و تو

 

منوچهر آتشی

وسوسه

سینه کشان فراز می شوم اما
 شوق بلندا و فتح قله ندارم
 چیزی
وسوسه ام می کند
 که در آن بالا
لحظه ای
 طره برفین به باد سرد سپارم
رو در روی آفاق دور

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٤ - حمیدرضا