عشق من و تو

 

دکتر احمد طارق (دوست خوبم)

 بند چهارم  

ما در غم روی تو ز بیخودشدگانیــــــــم            در عشق تو و مهر تو رسوای جهانیــــــم  

درسینه نهفتیم خیال لب لعلـــــــــــــــت            چون لاله به دل داغ ازاین فکرنهانیــــــــم 

مردیم از این غم  که شدی یار به اغیــار           با این غم جانکاه چه سازیم؟  ندانـــــــــیم   

تا روی گلت خنـــــده به گلزار دگر کـــرد          بلبل صفت از جور تو در جوش و فغانـــیم  

جز روی تو در مسجد ودر  دیر نبینیــــم           جز نام تو در مکتب عشق تو نخوانــــــیم   

 

برما نسزد تهمت بی مهر و و فایـــــــــی           ما اهل وفاییم و چو خورشید عیانیــــــــم

 

تاپای در عشــــــــق تو نهادیم در این ره           بی پا و سر وخسته و خونين جگرانيــــم

 

                                      ما گوهر عشقیم که بازار نداریم

                                      افتاده به خاکیم و خریدار نداریم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱۱ - حمیدرضا