عشق من و تو

 

حسين پناهی

خاکستر

به من بگویید
 فرزانه گان رنگ بوم و قلم
 چگونه
 خورشیدی را تصویر می کنید
که ترسیمش
 سراسر خاک را خاکستر نمی کند ؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱۱ - حمیدرضا