عشق من و تو

 

حسين پناهی

شبی بارانی

و رسالت من این خواهد بود
 تا دو استکان چای داغ را
 از میان دویست جنگ خونین
 به سلامت بگذرانم
تا در شبی بارانی
آن ها را
 با خدای خویش
 چشم در چشم هم نوش کنیم
 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱۱ - حمیدرضا