عشق من و تو

 

 

يا علی . دعا يادتون نره هم برای خودتون هم برای ما

یا علی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۸/۳ - حمیدرضا