عشق من و تو

 

 

شعر پگاهنگام 

 

 

اگر زیبایی ماه از تو بیشتر بود

هرگز دوستش نداشتم

 

اگر در موسیقی نوایی از نوای تو دلرباتر وجود داشت

هرگز گوش به نغمه اش نمی سپردم

 

اگر قد و بالای آبشار 

از قامت تو موزون تر و زیباتر بود

هرگز نگاهش نمی کردم

 

اگر گلستان بویی دل انگیز تر از بوی تو داشت

هرگز نمی بوئیدمش

 

 

و اگر

برای شعر می پرسی

بدان که 

اگر تمام و کمال شبیه ات نبود 

نمی سرودمش.

 

🌷🌷🌷🌷

 

امپراطور شعر جهان

شیرکو بی کس

معاصر

یاد ارجمندش گرامی

ترجمه: سالار حسامی نقشبندی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٤/٩/۳ - حمیدرضا