عشق من و تو

 

 

دل من دیر زمانی ست که می پندارد:

« دوستی » نیز گلی ست 

مثل نیلوفر و ناز ،

ساقه ترد ظریفی دارد

بی گمان سنگدل است آن که روا می دارد

جان این ساقه نازک را  دانسته بیازارد!

در زمینی که ضمیر من و توست

از نخستین دیدار....

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٢/۱۱/٥ - حمیدرضا