عشق من و تو

 

نیکوکاری

امام حسین (ع): شخصی پیش امام حسین(ع) اظهار داشت: اگر نیکی به نااَهل برسد تباه

می شود؟ ایشان فرمودند: چنین نیست بلکه نیکوکاری همچون رگبار است که باید به نیک و بد

برسد.

منبع

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٩/٩/٢٠ - حمیدرضا