عشق من و تو

 

1 دقیقه بیشتر

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که 1 دقیقه بیشتر با هم بودن را

 باید  جشن گرفت.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٩/٢۸ - حمیدرضا