عشق من و تو

 

باید خریدارم شوی...رهی معیری

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شو م
وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم
 من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران
اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/٩/٦ - حمیدرضا