عشق من و تو

 

چراغ ...حسین پناهی

بیراهه رفته بودم
آن شب
 دستم را گرفته بود و می کشید
 زین بعد همه عمرم را
 بیراهه خواهم رفت

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۸/٢٦ - حمیدرضا