عشق من و تو

 

 

من آفتاب درخشان و ماه تابان را
بهین طراوت سرسبزی بهاران را
زلال زمزمه روشنان باران را درود خواهم گفت
 صفای باغ و چمن دشت و کوهساران را
 و من چو ساقه نورسته بازخواهم رست
و درتمامی اشیا پاک تجریدی
وجود گمشده ای را
 دوباره خواهم جست
 

حمید مصدق

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۸/۸/۱٦ - حمیدرضا