عشق من و تو

 

واقعا بعضی ها چقدر هنرمند هستن؟

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/۳٠ - حمیدرضا