عشق من و تو

 

بی دل...مهدی اخوان ثالث

آری ، تو آنکه دل طلبد آنی
 اما
 افسوس
دیری ست کان کبوتر خون آلود
جویای برج گمشده ی جادو
 پرواز کرده ست

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱٢/٢ - حمیدرضا