عشق من و تو

 

سال روز در گذشت فروغ فرخ زاد

سال روز  در گذشت فروغ فرخزاد رو به تمام دوست داران شعر و زبان و فرهنگ پارسی

تسلیت میگم.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۱۱/٢٤ - حمیدرضا