عشق من و تو

 

 

گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری
تو توانایی بخشش داری
دستهای تو توانایی آن را دارد
که مرا
زندگانی بخشد
چشمهای تو به من می بخشد
شور عشق و مستی
و تو چون مصرع شعری زیبا
سطر برجسته ای از زندگی من هستی
...

حمید مصدق

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/۱٩ - حمیدرضا