عشق من و تو

 

 

من چه می دانستم
هیبت باد زمستانی هست
من چه می دانستم
سبزه می پژمرد از بی آبی
سبزه یخ می زند از سردی دی
من چه می دانستم
دل هر کس دل نیست
قلبها ز آهن و سنگ
قلبها بی خبر از عاطفه اند

....

حمید مصدق

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/۳/۱٩ - حمیدرضا