عشق من و تو

 

...حمید مصدق

تمام مزرعه از خوشه های گندم پر
و هیچ دست تمنا
 دریغ سنبله ها را درو نخواهد کرد
 دروگران همه پیش از درو
 درو شده اند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٢/٢٠ - حمیدرضا