عشق من و تو

 

بگذار گریه کنم

چه ساده با گریستن خویش زاده میشویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا میرویم و در میان

این دو سادگی معنایی میسازیم به نام زندگی

من زاده دامان غمم هیچکسم نیست جز اشک در این غمکده فریاد رسم نیست ای درد بیازار

مرا هرچه توانی خوش باش که میمیرم و کس داد رسم نیست

  بگذار گریه کنم .................نه برای تو.................... برای عشقی که مرده است بگذار گریه

کنم .................نه برای تو..................برای صداقت که کمرنگ شده است بگذار گریه

کنم .................نه برای تو ...................برای غمها که یکنواخت شده است بگذار گریه

کنم .................نه برای تو....................برای آرزوها که از بین رفته اند بگذار گریه

کنم ................نه برای تو....................برای محبت ها که ساکت شده اند بگذار گریه

کنم .................نه برای تو....................برای آدمیان که بی تفاوت شده

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/٢۳ - حمیدرضا