عشق من و تو

 

منو ببخش...ترانه سرا:؟

اگه دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش

منو ببخش اگه شبا ستارهارو میشمارم
منو ببخش اگه بهت خیلی میگم دوست دارم

منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم
نشونیت و نه به شب و نه دسته آسمون بدم

منو ببخش اگه می خوام تو رو فقط واسه خودم
ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم

منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم
نشونیت و نه به شب و نه دسته آسمون بدم

منو ببخش اگه همش میسپرمت دست خدا
اگه پیش غریبه ها به جای تو میگم شماااا

منو ببخش منو ببخش

منو ببخش منو ببخش

منو ببخش منو ببخش

منو ببخش منو ببخش

اگه دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش
اگه تویی اون که فقط دلم میخواد منو ببخش

منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم
نشونیت و نه به شب و نه دسته آسمون بدم

منو ببخش اگه می خوام تو رو فقط واسه خودم
ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم


منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم
نشونیت و نه به شب و نه دسته آسمون بدم

منو ببخش اگه می خوام تو رو فقط واسه خودم
ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم

مممممم

منو ببخش

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/٥ - حمیدرضا