عشق من و تو

 

رسول نجفيان

 دیگر کدام نسیم نوازشگر
 به لاله های داغدار
تسلیت خواهد گفت ؟
ایا کسی چراغ خواهد آورد ؟
تا آنان خویشتن خویش را در اینه ها بنگرند
و یادشان بیاید
 یادشان
 که شب در آستین خویش
چیزی جز مسخ نداشت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/٤ - حمیدرضا