عشق من و تو

 

 

مرد دوستي را كشف كرد و عشق اختراع شد. زن عشق را كشف كرد و ازدواج را اختراع كرد!

مرد تجارت را كشف كرد و پول را اختراع كرد. زن پول را كشف كرد و « خريد كردن » اختراع شد! از

آن به بعد مرد چيزهاي بسياري را كشف و اختراع كرد. ولي زن همچنان مشغول خريد بود 

 اگر روزي عاشق شدي قصه ات را براي هيچكس بازگو نكن . اين روزها چشم حسودها هم به

دود اسپند عادت كرده است

 
اگه ديدي بغض کردي ولي دليل گريه کردن پيدا نمي کني.. اگه دنبال جايي مي گشتي که داد

بزني بدون دل خدا برات تنگ شده مي خواد صداش کني.........

 ايرانسل عشق را تكميل می كند: در نيمه شبها با دقايق رايگان ايرانسل مخ عزيزانتان را کاملا

بزنيد! عشق را با ايرانسل معنی كنيد

سعي كن هيچ وقت عشق رو گدايي نكني، چون هيچ وقت به گدا چيز با ارزشي رو نميدن O.M.I.D

 براي خريدن عشق هر کس هرچه داشت اورد ديوانه هيچ نداشت و گريست (گمان کردند چون

هيچ ندارد مي گريد) اما هيچکس ندانست که قيمت عشق اشکست و قيمت اشک عشق

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/٢٢ - حمیدرضا