عشق من و تو

 

 

هيچ راهي براي آنكه از آينده با خبر شويم و بدانيم كه چه در انتظار ماست وجود ندارد پس اي

نفس بر خدا توكل كن و صبر داشته باش همه چيز از جانب اوست كه ميرسد و اينچنين هر چه

باشد نعمت است.** شهيد آقا سيد مرتضي آويني

 

 اصفهانيه ميمره رو قبرش مينويسن من مردم ولي مغازه باز است

 

 ´¯)« ----....(¯´v´¯) ----»(¯´v´¯)--»I LOVE YOU«----(¯´v´¯)« ----....(¯´v´¯) ----»(¯´v´¯)--»I LOVE YOU«----(¯´v´¯)« ----....(¯´v´¯) ----»(¯´v´¯)--»I LOVE YOU«----(¯´v´¯)« ----....(¯´v´¯) ----»(¯´v´¯)--»I LOVE YOU«----(¯´v´¯)« ----....(¯´v´¯) ----»(¯´v´¯)--»I LOVE YOU«----(¯´v´¯)« ----....Eino befrest ta berese daste eshghet.berese daste oni ke dosesh dari , shayad onam toro dost dashto vasat ferestad

 

 در مسلخ عشق جز نكو را نكشند            روبه صفتان زشت صو رت نكشند

 گر عاشق صادقي زمردن مهراس               مردار  بود هر انكه او را نكشند

عشق يعني هرچه بيني عکس يار                عشق يعني انتظار انتظار

 عشق بازي را چه خوش فرهاد مسکين کرد و برفت / جان شيرين فداي شيرين کرد و برفت

 

 

 دلیست این دل من ؟ که ز تردی چو یک ساقه ی تاک به شتابی که تگرگ بشکند ساقه و از هم

بدرد پیکر برگ یا به آسانی یک شاخه ی گل می شکند چه دلیست این دل من ؟

 

 حس که پيدا شد عشق باريدن گرفت، هيچ ميداني رمز عاشق بودن هرکس فقط اين است:

ساده بودن، ساده ديدن، و ساده پذيرفتن...پس ساده ميگويم، ساده...دوستت دارم .

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/۱۸ - حمیدرضا