عشق من و تو

 

و نه هيچ... مهدي اخوان ثالث

نه زورقی و نه سیلی ، نه سایه ی ابری 
 تهی ست اینه مرداب انزوای مرا
خوش آنکه سر رسدم روز و سردمهر سپهر
شبی دو گرم به شیون کند سرای مرا

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/٢ - حمیدرضا