عشق من و تو

 

 

بامن سخن از تو مرد زن می گفتند

از عهد شکستنت می گقتند

باور ز کسم نبود این گفته دریغ

دیدم تو همانی که به من می گفتند

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۱٦ - حمیدرضا