عشق من و تو

 

مکتب عشق...فريدون مشيری

سیه چشمی به کار عشق استاد
 درس محبت یاد می داد
مرا از یاد برد آخر ولی من
بجز او عالمی را بردم از یاد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٦ - حمیدرضا