عشق من و تو

 

صبح پيری...رهی معيری

تا بر آمده پیری پایم از رفتار ماند
کیست تا برگیرد و در سایه تکم برد
ذره ام سودای وصل آفتابم در سر است
 بال همت می گشایم تا بر افلکم برد

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۱٥ - حمیدرضا