عشق من و تو

 

به سوی تو مياييم پروردگارا به ما جان تازه ای ده برای ادامه مسير زندگی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٧/٢۳ - حمیدرضا