عشق من و تو

 

مرگ...سعدی

یکی مژده آورد پیش انوشروان عادل که: خدای تعالــــی فلان دشمنت برداشت.گفت؟ هیچ شنیـــــدی که مــرا فرو گذاشت ؟

اگــر بمـــرد عدو جـــای شادمــانی نیست

کـــه زندگانی ما نیــــز جــاویـدانی نیسـت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢ - حمیدرضا