عشق من و تو

 

رنج زندگی...رهی معيری

هزار شکر که از رنج زندگی آسود
 وجود خسته و جان ستم کشیده من
به روی تربت من برگ لاله افشانید
به یاد سینه خونین داغ دیده من

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٤ - حمیدرضا