عشق من و تو

 

کلاس ...امير بخشايی

زنگ اول تئوری
زنگ دوم عملی
زنگ سوم تئوری
 زنگ چهارم عملی
 خروس می خواند زنگ اول است
معرفی کتابهاست لوازم التحریر هاست
کتابها جلدشان سبز و خطشان سرخ
مدادهایم رنگشان سربی
 می خوانم ، می نویسم
می خوانم ، می نویسم
 خروس می خواند، زنگ دوم است
چکک قلمهاست
جوهرها قرمز
 کارگاه نقاشی از قلم ها پر
 و پر از صدای گوش آزار پاره شدن کاغذها و کاغذهای پاره
احساس در جعبه مداد رنگی محفوظ
مدادهای سیاه ، خکستری ، قرمز ، زرد ، همه تا ته تراشیده
مدادهای سبز و سفید و آبی همه نو
خروس می خواند زنگ سوم است
کتابهای جدید لوازم التحریر جدید
جلدشان قرمز ، خطشان سبز
مدادهایم آبی
می خوانم ، می نویسم
می خوانم ، می نویسم
خروس می خواند زنگ چهارم است
کسی نمانده مشقهایم تمام شده است

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢۱ - حمیدرضا