عشق من و تو

 

فرياد...رسول آقا زاده

چرا جزمن همه را یادداری
 به من که می رسی فریادداری
 بکن یادی تو از درد دل ما
 که بینی خاطری بس شاد داری

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢۱ - حمیدرضا