عشق من و تو

 

فقط من و جوجو

سلام

من تنها هستم شما چی؟اگه شماهم تنها ييد به من بگيد !تا باهم يه فکری براش بکنيم.

 ...........................................................................

وقتی مجبور باشی هر روزکارای تکراری انجام بدی هيچ تنوعی هم توی اين کارا نباشی 

هيچ کسی هم نداشته باشی که به حرفات گوش بده و هيچ جا ی تازهی نباشه که بتونی به اون جا بری واقعا زندگی جهنم نيست؟

....................................................................

در افسانه ها هست که پرنده ای وجود دارد که از زمان تولد بدنبال خار زار می گردد ... وقتی خارزار را پيدا می کند بزرگترين خار را انتخاب و بدنش را بهروی ان قرار می دهد و وقتی خا ر به بدنش فرو می رود شروع به خواندن زيباترين اواز دنيا وتنها اواز عمرش می کند .... بلبلان وپرندگان خوش اواز با او شروع به هم اوايی می کنند ... همه انسان ها ان را خواهند شنيد ... خدا و فرشتگان با شيندن اواز لبخند خواهند زد....

 ............................................................................

سلام

.....

خداحافظ

اينا شروع يه اشنايی بود !!!

اما چرا خداحافظی؟!! 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱ - حمیدرضا