عشق من و تو

 

باد...صمد نارونی

رفته ام از یاد
گفته ام با باد
رمز زیستن را
 راز بودن را

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱٩ - حمیدرضا