عشق من و تو

 

کوکو...سيما ياری

دور است
 دور دور
 فریادهای کو
 تا او نمیرسند
 فریادهای کو
 در بعد های فاصله سرگشته می شوند
دور است
 دور دور
 پشت هزار تو
پشت هزار پرده به طول هزار سال
خورشید من
 از من
دور است
 دور دور

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٥ - حمیدرضا