عشق من و تو

 

میخوام همه دنیا اینو بدونن ...يغما گلروئی

آخه آخه چه جوری من بهت بگم
که تو همه همه دنیای منی
آخه آخه چه جوری من بهت بگم
که تو همه همه عمر منی

میخوام همه دنیا اینو بدونن
میخوام بدونن که من عاشقتم
میخوام همه دنیا اینو بدونن
بدونن بی تو میشم اسیر غم
آره آره عاشقتم
هر جا بری هرجا باشی تو رو میخوام
آره آره آره دنبالت میام
ببینمت نبینمت دوست دارم
آره آره آره بی تو کم میارم
کم میارم

آخه آخه چه جوری من بهت بگم
که تو همه همه دنیای منی
آخه آخه چه جوری من بهت بگم
که تو همه همه عمر منی

میخوام همه دنیا اینو بدونن
میخوام بدونن که تو عشق منی
میخوام همه دنیا اینو بدونن
بدونن که تو دلمو نمیشکنی
آره آره دوست دارم

میخوام همه دنیا اینو بدونن
میخوام بدونن که تو عشق منی
میخوام همه دنیا اینو بدونن
بدونن که تو دلمو نمیشکنی

آره آره آره آره تو رو میخوام
آره آره آره دنبالت میام
آره آره آره آره دوست دارم
آره آره آره بی تو کم میارم
کم میارم

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۳ - حمیدرضا